Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Sản lượng tiết kiệm năng lượng ánh sáng LED sẽ tăng 30% mỗi năm
- Apr 27, 2017 -

Ngành công nghiệp tiết kiệm năng lượng chiếu sáng bằng đèn LED sẽ bước vào một vòng tăng trưởng mới, hướng tới hiệu suất ánh sáng cao hơn, chi phí thấp hơn, độ tin cậy cao hơn và hướng ứng dụng rộng hơn. "Kế hoạch" rõ ràng, để thúc đẩy LED chiếu sáng tiết kiệm năng lượng sản xuất công nghiệp tăng trưởng hàng năm trung bình 30 %%, năm 2015 đạt 450.000.000.000 đồng nhân dân tệ (trong đó có đèn LED ánh sáng sản phẩm ứng dụng 180 tỷ nhân dân tệ). Đất nước chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu công nghiệp tiết kiệm năng lượng của chiếu sáng LED, và xây dựng một số tính năng đặc biệt của khu vực tích tụ bán dẫn điện tử bán dẫn. Sự hình thành 10-15 công nghệ cốt lõi Master, với quyền sở hữu trí tuệ độc lập hơn và thương hiệu nổi tiếng, chất lượng của các doanh nghiệp hàng đầu cạnh tranh.

Ngoài ra, đèn LED LED backlight, thị phần ánh sáng cảnh quan tương ứng là 70% và 80 %% tương ứng. So với các sản phẩm chiếu sáng truyền thống, đường LED ánh sáng tiết kiệm năng lượng hơn 30 %%, ánh sáng trong nhà tiết kiệm năng lượng hơn 60 %%, đèn nền ứng dụng hơn 50 %%, ánh sáng cảnh quan tiết kiệm năng lượng 80 %%, việc thực hiện năng lượng Tiết kiệm 60 tỷ kilowatt năm, tương đương với việc tiết kiệm tiêu chuẩn than 21 triệu tấn, giảm lượng phát thải CO2 gần 60 triệu tấn.